1T


Przedmioty zawodowe


Geografia


Biologia


Język angielski


Język polski


Język niemiecki


Chemia


Fizyka


WOK


Matematyka


Historia


Informatyka


WF


Religia


edb


Podstawy przedsiębiorczości


Doradztwo zawodowe


WOS


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content