Samorząd Uczniowski

Łukasz Kollbek 3T przewodniczący
Gabriela Jamka 2 LO zastępca
Agata Jaszczyk 3 LO skarbnik
Ewelina Kaciczak 2 LO współpracownik
Damian Zając 4T współpracownik
Natalia Kołodziejczyk 2a SzB współpracownik
Kamila Potrzeba 2a SzB współpracownik
Joanna Górska 2b SzB współpracownik


Gdów 405
32-420 Gdów

zsg@powiatwielicki.pl


12 451 44 58