Dyrekcja Szkoły


mgr Aneta Stanisz
dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr inż. Leszek Kośmider
wicedyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych w TI

Gdów 405
32-420 Gdów

zsg@powiatwielicki.pl


12 451 44 58