Procedury – COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Gdowie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie procedury funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19 w Zespole Szkół w Gdowie


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content