Rada Pedagogiczna

Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019
 

1 mgr Aneta Stanisz dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
2 mgr inż. Leszek Kośmider wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych w TI
3 mgr Anna Mądzielewska kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel matematyki, informatyki
4 mgr inż. Joanna Świątkiewicz nauczyciel przedmiotów zawodowych w TI
5 mgr inż. Grzegorz Grzywacz nauczyciel przedmiotów zawodowych w TI
6 dr Paweł Szczeszek nauczyciel przedmiotów zawodowych w TI
7 lic. Jadwiga Miłek nauczyciel przedmiotów fryzjerskich
8 mgr inż. Beata Popek nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy
9 dr Ewa Nadolska – Mętel nauczyciel języka polskiego
10 ks. mgr Tomasz Jajecznica nauczyciel katecheta
11 mgr Aleksandra Tomczykiewicz nauczyciel języka angielskiego
12 mgr Aneta Grabowska nauczyciel matematyki
13 mgr Ewa Statek nauczyciel chemii
14 mgr Ewelina Bednarek nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze
15 mgr Helena Jarosz nauczyciel języka angielskiego
16 mgr Karol Łojek psycholog
17 mgr Jan Kowalski nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
18 mgr Katarzyna Lebiecka bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego
19 mgr Katarzyna Maciuszek nauczyciel fizyki, matematyki, informatyki
20 mgr Małgorzata Mikołajek nauczyciel geografii, podstaw przedsiębiorczości
21 mgr Małgorzata Piechnik nauczyciel wychowania fizycznego
22 mgr Eugeniusz Janiczak nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
23 mgr Piotr Fila nauczyciel biologii, wychowania fizycznego
24 mgr Rafał Mroczek nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego
25 mgr Wioletta Bazela nauczyciel wychowania fizycznego


Gdów 405
32-420 Gdów

zsg@powiatwielicki.pl


12 451 44 58