Projekt CKZ II

Zespół Szkół w Gdowie realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego w tym szczególnie uczniów i uczennic ZSG poprzez pełniejsze zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego i organizację z ich udziałem 70 staży zawodowych, dostosowanie wyposażenia do realiów rynku pracy, przygotowanie kursów i szkoleń dla 300 uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 140 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie, organizacje zajęć przygotowawczych do matury łącznie od początku lutego 2020 do końca września 2023 roku. W ramach projektu funkcjonować będzie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży wiodącej: elektryczno-elektronicznej i uzupełniającej administracyjno-usługowej położone na terenie gminy wiejskiej i pozwalające na objęcie wsparciem licznej grupy zainteresowanych udziałem w projekcie uczniów i uczennic.

W ramach projektu realizowane będą kursy zawodowe: kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 –
eksploatacja), prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi), kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli z egzaminem UDT, operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem), barmański I stopnia oraz kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem. Natomiast w ramach CKZ zostaną zorganizowane następujące kursy: obsługa klienta z elementami obsługi kas fiskalnych, strzyżenie oraz układanie włosów, farbowanie włosów, trychologia – diagnozowanie i pielęgnacja skóry głowy i włosów, chemia preparatów fryzjerskich, Adobe Photoshop, podstawy serwisu komputerowego, nagrywanie i obróbka filmówPonadto odbędą się zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka angielskiego.

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” o numerze RPMP.10.02.02-12-0044/19 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 1 018 696,68 zł w tym dofinansowanie 916 796,68 zł (89,99% kosztów kwalifikowanych projektu).


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content