RODO

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych:
Administrator Danych Zespół Szkół w Gdowie. Cel przetwarzania: Realizacja usług wynikających z Ustawy o systemie oświaty Podstawa prawna przetwarzania: Zgoda zainteresowanej osoby. Odbiorcy: Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy, czyli na wyraźnie zlecenie Administratora. Prawa: Użytkownik ma prawo w każdej chwili skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu oraz innych praw ustawowych, a także prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzania – wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail: sekretariat@zsgdow.edu.pl

Dodatkowe, szczegółowe informacje o ochronie danych można przeczytać w naszej Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO): 


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content