Gdów 405
32-420 Gdów

zsg@powiatwielicki.pl


12 451 44 58