Rekrutacja MKZ II

Rekrutacja na zajęcia w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Edycja V – Rok szkolny 2020/2021.

Zajęcia on-line przeprowadzone zostaną w następującym obszarze:
 • elektryczno-elektroniczny - obszar koordynowany przez Partnera projektu Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.W zajęciach on-line może wziąć udział osoba która:
  1. wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie;
  2. jest uczniem/uczennicą technikum, będącego realizatorem komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;
  3. uzyskała na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonego ocenę bardzo dobrą – 3 pkt, ocenę dobrą – 2 pkt, ocenę dostateczną – 1 pkt
  4. może się wykazać osiągnięciami z danego przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonemu (np. udziałem w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań itp. – za każde osiągnięcie uczeń/uczennica otrzymuje 1 pkt);
  5. wypełni i złoży w sekretariacie swojej szkoły:
  • Formularz zgłoszeniowyzałącznik nr 1 oraz
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik
   nr 2.
 • doc DEKLARACJA
  Data dodania: 23 kwietnia 2021 09:53 Wielkość pliku: 316 KB
 • doc Formularz zgłoszeniowy
  Data dodania: 23 kwietnia 2021 09:53 Wielkość pliku: 302 KB
 • doc oswiadczenie
  Data dodania: 23 kwietnia 2021 09:53 Wielkość pliku: 303 KB

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content