„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” w naszej szkole.

21 września 2021 roku w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce Pani Dyrektor Aneta Stanisz odebrała 8 laptopów zakupionych w ramach projektu  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  dla Zespołu Szkół w Gdowie. Na realizację projektu skierowanego łącznie do trzech szkół ogólnokształcących Powiat Wielicki otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 75 tyś. złotych.  Zakup  24 laptopów możliwy był dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej pracy szkoły. Będzie mógł zostać także wypożyczony w przypadku ograniczenia zajęć dydaktycznych lub ich w pełni zdalnej realizacji i uzupełni wcześniej pozyskane w tym celu komputery.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content