29 marca 2021
Gdów, dnia 29 marca 2021 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE 32-420 GDÓW 405  Nr sprawy ZSG 081/1/2021 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY   Dotyc...
16 marca 2021
Gdów, dnia 16 marca 2021 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE 32-420 GDÓW 405 Nr sprawy ZSG 081/1/2021 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH &nbs...
15 marca 2021
Gdów, dnia 15 marca 2021  roku Znak sprawy: ZSG.CKZ.081/3/20 Wykonawcy wg. rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁ...
15 marca 2021
IInformacje o rekrutacji na Rok Szkolny 2021/2022 pod adresem Rekrutacja
8 marca 2021
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji n...

Gdów 405
32-420 Gdów

zsg@powiatwielicki.pl


12 451 44 58

Skip to content