Konkurs fotograficzny „Ubierz się w książkę”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„Ubierz się w książkę – czyli sleeveface w bibliotece szkolnej”

„Sleeveface” to oryginalny sposób robienia zdjęć z wykorzystaniem książek, a dokładniej fragmentu okładki. Wystarczy dopasować strój, fryzurę, pozycję ciała do obrazka, który widnieje na okładce wybranej przez Was książki i zrobić zdjęcie ( zainspirujcie się zdjęciami znajdującymi się w Internecie).

Każdy uczestnik lub zespół 2- osobowy wykonuje jedno zdjęcie. Prace konkursowe (fotografie) należy wydrukować na papierze w formacie 30×40 cm (fotografia nie może zawierać dodatkowych elementów, takich jak ramka, data itp.) i przynieść do biblioteki oraz przesłać na adres e-mailowy: bibliotekazsgdow@wp.pl do 15 listopada 2019 r.

Zapraszamy wszystkich kreatywnych uczniów naszej szkoły do przyłączenia się do konkursu- wykonania twórczego i zaskakującego sleeveface. Dla uczestników przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY min. KARNETY OPEN I WEJŚCIÓWKI na siłownię.

W poszukiwaniu zgrabnych książek z fotogenicznymi okładkami oraz po szczegółowe informacje zapraszamy do biblioteki szkolnej.

„Przeczytałam, przeczytałem, polecam… ” – konkurs na najlepszą recenzję książki

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie ,,Przeczytałam, przeczytałem, polecam…”
na recenzję ulubionej książki.

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

„Przeczytałam, przeczytałem, polecam…” 
Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół  w Gdowie oraz nauczyciele języka polskiego.


Cele konkursu:
•    propagowanie czytania,
•    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
•    promocja książek,
•    poznanie upodobań literackich uczniów,
•    kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim, 
•   pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,   
•    rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

Termin składania prac u organizatora  – od października do końca marca 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników –  kwiecień 2020 r. 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS w Gdowie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji ulubionej książki.
 3. Recenzja musi być własnego autorstwa, tekst nie może zawierać wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
 4. Format pracy: wydruk komputerowy 1 strona A4, czcionka 12, Times New Roman.  Praca powinna zawierać następujące informacje: – hasło konkursu „Przeczytałam, przeczytałem, polecam… „,  – imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa,  – tytuł i autora recenzowanej książki.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2018r. poz.1191, 1293, 1669, 2245, 2339) oraz do publikacji prac przez Organizatora w Internecie.
 6. Recenzje należy dostarczać do biblioteki szkolnej. Konkurs trwa od października 2019r do marca 2020r.
 7. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 8. Prace oceni jury w składzie:  nauczyciele języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.
 9. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.
 10. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy a każdy uczestnik konkursu cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.
 11. Ogłoszenie wyników odbędzie się w kwietniu 2020r.
 12. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Nie zwlekaj, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj nagrody!  

Zapraszamy!

Bookcrossing – „Uwolnij książkę”

W NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTECE RUSZA AKCJA

Bookcrossing – „Uwolnij książkę”

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe), po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg.

Właśnie taka półka znajduje się w bibliotece! Zapraszamy!

Uwolnij książkę! Pozwól poczytać innym!


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content