Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaINFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA
Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego przy Zespole Szkół w Gdowie uzyskało dofinansowanie w wysokości 4000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenie biblioteki.
Program realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, jako Operatora Priorytetu 3.
Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content