NOWE POKOLENIE WYBIERA PRACODAWCĘ – podsumowanie

PODSUMOWANIE DEBATY I TARGÓW PRACY „NOWE POKOLENIE WYBIERA PRACODAWCĘ”
Dnia 22 lutego 2023 r. w Zespole Szkół w Gdowie pod patronatem Starosty Wielickiego Adama Kociołka odbyła się Debata i Targi Pracy pt. „Nowe pokolenie wybiera pracodawcę”. Naszymi partnerami w realizacji przedsięwzięcia były firmy: Volvo Polska Sp. z o.o., oddział samochody ciężarowe – Skawina, Honda Kolaczek Wieliczka, Hotel „Oriza” Gdów.
Realizowane przedsięwzięcie miało uruchomić dyskusję na temat nowej generacji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Debata została oparta o przeprowadzone ankiety zarówno wśród uczniów szkół średnich powiatu wielickiego, jak również wśród pracodawców zainteresowanych udziałem w evencie. Wydarzenie było okazją do zetknięcia się pracodawców z przyszłymi pracownikami, ich oczekiwaniami oraz postrzeganiem świata. Z kolei uczniowie mogli w pewnym stopniu poznać specyfikę wybranych zawodów i rozwinąć świadomość na temat wymagań stawianych przez rynek pracy. Spotkanie ukazało potrzeby odbudowy relacji pomiędzy edukacją, a biznesem. Już dziś planujemy kolejną edycję w roku 2024 pod wstępnym tytułem „Dzisiaj uczeń – jutro pracownik, czyli jak mądrze przygotować młodzież do wymagań rynku pracy”.
Pracodawcy zwrócili uwagę na:
· większą elastyczność szkół w możliwości szybkiego dostosowania kształcenia do lokalnego rynku pracy,
· systematyczną współpracę i spotkania szkół z pracodawcami celem dostosowywania programów nauczania do realiów/wymogów biznesowych,
· powrót pracowni zawodowych do szkół, odbudowywanych przy wsparciu pracodawców,
· wsparcie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w dostosowaną liczbę godzin do potrzeb pracodawcy,
· wzmocnienie i budowanie rangi doradcy zawodowego w szkołach (informacja na świadectwie, certyfikaty dla ucznia współpracy z pracodawcą),
· położenie jeszcze większego nacisku przez szkoły na kształtowanie u uczniów kompetencji miękkich, które ułatwią pracodawcom budować pracownika zaangażowanego, odpowiedzialnego i zmotywowanego do nauki określonego zawodu.
Młodzi ludzie natomiast oczekują:
· szybkiego i ciągłego rozwoju w szkole i w pracy,
· naukę zawodu opartą o pracownie zawodowe,
· zaangażowanie pracodawców we współpracę ze szkołami, · poczucia bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery pracy, · współudziału w rozwoju firmy.
Podczas debaty i dyskusji w ramach targów pracy podkreślono, że wiele z tych działań dzięki wysiłkowi szkół i zainteresowanych pracodawców jest realizowane, natomiast nie są to rozwiązania systemowe wspierane organizacyjnie i finansowo przez instytucje odpowiedzialne za edukację i rynek pracy.
W DEBACIE I TARGACH PRACY UCZESTNICZYŁA MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELE SZKÓŁ:

· POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE,

· CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NIEPOŁOMICACH

· ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W NIEPOŁOMICACH,

· SZKOŁA PODSTAWOWA Z GDOWA

· SZKOŁA PODSTAWOWA W BILCZYCACH

· SZKOŁA PODSTAWOWA W ZRĘCZYCACH

Z ZAPROSZENIA SKORZYSTAŁO WIELU PRACODAWCÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, KTÓRYM SERDECZNIE RAZ JESZCZE DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I WSPARCIE:

VOLVO POLSKA SP. Z O.O., ODDZIAŁ SAMOCHODY CIĘŻAROWE – SKAWINA

HONDA KOLACZEK MAREK KOLACZEK WIELICZKA

HOTEL „ORIZA” ANNA ZASTAWNIAK-DUFRESNE GDÓW

OXYGEN FOREST POLAND SP. Z O.O.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE

MEBLOFORM SP. Z O.O. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

MEBLO-MARK MAREK SKRZYPIEC

PIEKARNIA „STAWARSKI” RENATA STAWARSKA BISKUPICE

SALON FRYZJERSKI „VENA” S.C.ANNA KLUZA, JOANNA KLUZA WIELICZKA

GEOMAP GEODEZJA MARCIN ŁANOSZKA GDÓW

WIKPOL KRYSTYNA WOŹNIAK, FRAMESI, MAXIMACOSMETICS

IGLOO MORETHANCOOLING

HYDROSPRZĘT ŁĄKTA DOLNA

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W KRAKOWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELICZCE

POWIATOWY CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W WIELICZCE

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KRAKÓW

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. ST. LESZCZYŃSKIEGO NR 1


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content