Informacja o złożonych ofertach

Gdów, dnia 16 marca 2021 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE

32-420 GDÓW 405

Nr sprawy ZSG 081/1/2021

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert Wykonawca Cena/koszt
1. INSTAL-TECH Marcin Marzec, 30-782 Kraków, ul Nowohucka 92A/15 170 970 zł
2. COZA Architektura Wojciech Kozłowski, 98-200 Sieradz, ul. Kuśnie 48h 140 220 zł
3. K 30 Sp. z o. o., 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 30/5 Brak ceny
4. C+HOaR Sp. z o. o., 70-236 Szczecin, ul. Sowińskiego 24 111 930 zł
5. Archidom Bernard Łopacz, 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5 Brak formularza
6. Duda Architekci Jolanta Duda-Krynicka, 32-500 Chrzanów, ul. Konopnickiej 23 128 535 zł

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content