Zawiadomienie o wyniku postępowania ZSG.CKZ.081/3/20

Gdów, dnia 15 marca 2021  roku

Znak sprawy: ZSG.CKZ.081/3/20

Wykonawcy wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II  w roku 2021”

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane powyżej usługi społeczne informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano:

W części I Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 – eksploatacja) – kwalifikacja

Ofertę nr 15

Wykonawcy: Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.; ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

w cenie brutto: 12 900,00 zł

 

W części II Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi) – kwalifikacja

Ofertę nr 17

Wykonawcy: RAMS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Rachwał 32-765 Rzezawa, Jodłówka 624

w cenie brutto: 34 610,00 zł

 

W części III Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli z egzaminem UDT – kwalifikacja

Ofertę nr 3

Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

w cenie brutto: 11 000,00 zł

 

W części IV Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – kwalifikacja

Ofertę nr 3

Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków w cenie brutto: 14 000,00 zł

 

W części V Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem – kwalifikacja

Ofertę nr 4

Wykonawcy: GEO-UAV Justyna Zdanowska, ul. Zbąszyńska 3C, 91-342 Łódź

w cenie brutto: 6 890,00 zł

 

W części VI Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja

Ofertę nr 3

Wykonawcy: Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

w cenie brutto: 8 500,00 zł

 

W części VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów – kompetencja

Postępowanie w tej części zostało unieważnione

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU


Część I Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 – eksploatacja) – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

2 Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

13 500,00 zł 7 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

12 900,00 zł 5 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

8 ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz 24 000,00 zł 3 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

15 Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

12 960,00 zł 13 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część II Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi) – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

6 Dorota Grzywnowicz ul. Olkuska 293 32-045 Sułoszowa 39 000,00 zł 10 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

17 RAMS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Rachwał 32-765 Rzezawa, Jodłówka 624 34 610,00 zł 11 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część III Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli z egzaminem UDT – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

2 Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

16 000,00 zł 8 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

11 000,00 zł 8 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

8 ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz 24 000,00 zł 10 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

10 Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice 28 400,00 zł 10 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

11 PRO-EDU Sp. j D. Karmazyn R. Krokocki

ul. Mszczonowska 33/35,

96-100 Skierniewice

14 476,80 zł 14 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

15 Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

12 300,00 zł 11 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

16 KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

15 000,00 zł 17 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

Część IV Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

2 Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

18 000,00 zł 5 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

14 000,00 zł 7 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

10 Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice 28 400,00 zł 4 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

16 KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

15 000,00 zł 3 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część V Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

4 GEO-UAV Justyna Zdanowska

ul. Zbąszyńska 3C, 91-342 Łódź

6 890,00 zł 12 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

13 DRONE4TECH.PL Mariusz Drązyk ul. Kaliskiego 35/60 01-476 Warszawa 12 000,00 zł 12 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

14 Tornado UAV S.C.

ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa

7790,00 zł 11 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

Część VI Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

1 ALL-IN Waldemar Mucha

ul. Strażacka 54D/2

35-312 Rzeszów

16 850,00 zł 11 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

8 500,00 zł 15 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

7 Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój

ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

19 000,00 zł 10 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

9 Ryszard Matusiak Trójmiejska Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146A/3 81-577 Gdynia 12 000,00 zł 21 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

12 Edukator Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk

34-654 Męcina 970

13 680,00 zł 14 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

16 KONSORCJUM:

Lider: Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDUKATOR” Ł.Rokosz, B.Babiarz Sp.j. ul. Elektryczna 2; 33-100 Tarnów

Partner: Publicite Robert Bobula Os. Centrum E 10/10; 31-934 Kraków

15 200,00 zł 7 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

Część VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów – kompetencja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

9 000,00 zł 0 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

5 SME Training Karwatka spółka jawna
ul. Nowogrodzka 23 00-511 Warszawa
11 600,00 zł 17 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

10 Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice 14 600,00 zł 4 Termin wykonania: 10 grudnia 2021 roku

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Okres gwarancji: nie dotyczy

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

 

Część I Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 – eksploatacja) – kwalifikacja

 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto za część zamówienia (90%) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) Łącznie
2 Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

86,00 pkt 7 pkt 93,00 pkt
3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt 4 pkt 94,00 pkt
8 ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz 48,38 pkt 3 pkt 51,38 pkt
15 Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

89,58 pkt 10 pkt 99,58 pkt

 

Część II Kurs prawa jazdy kategorii B (z egzaminem i badaniami lekarskimi) – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto za część zamówienia (90%) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) Łącznie
6 Dorota Grzywnowicz ul. Olkuska 293 32-045 Sułoszowa 79,86 pkt 10 pkt 89,86 pkt
17 RAMS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Rachwał 32-765 Rzezawa, Jodłówka 624 90,00 pkt 7 pkt 97,00 pkt

Część III Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli z egzaminem UDT – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto za część zamówienia (90%) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) Łącznie
2 Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

61,88 pkt 7 pkt 68,88 pkt
3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt 7 pkt 97,00 pkt
8 ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35; 33-300 Nowy Sącz 41,25 pkt 10 pkt 51,25 pkt
10 Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice 34,86 pkt 10 pkt 44,86 pkt
11 PRO-EDU Sp. j D. Karmazyn R. Krokocki

ul. Mszczonowska 33/35,

96-100 Skierniewice

68,39 pkt 10 pkt 78,39 pkt
15 Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.

ul. Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

80,49 pkt 10 pkt 90,49 pkt

Część IV Operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto za część zamówienia (90%) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) Łącznie
2 Firma Szkoleniowo-Usługowo-Handlowa TOMAS

ul. Grzybowa 8A,

42-311 Żarki Letnisko

70,00 pkt 4 pkt 74,00 pkt
3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt 7 pkt 97,00 pkt
10 Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice 44,37 pkt 4 pkt 48,37 pkt

 

Część V Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto za część zamówienia (90%) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) Łącznie
4 GEO-UAV Justyna Zdanowska

ul. Zbąszyńska 3C, 91-342 Łódź

90,00 pkt 10 pkt 100,00 pkt

 

Część VI Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto za część zamówienia (90%) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%) Łącznie
3 Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

90,00 pkt 10 pkt 100 pkt
7 Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój

ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

40,26 pkt 10 pkt 50,26 pkt
12 Edukator Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk

34-654 Męcina 970

55,92 pkt 10 pkt 65,92 pkt

 

Część VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów – kompetencja

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto:  Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów Termin wykonania
Termin płatności

Okres gwarancji

10 Centrum Kształcenia Spawaczy RADIIS M. Kądziołka; M. Kądziołka, P.Misiński s.c. ul. Zwycięstwa 14 lok. 69 44-100 Gliwice 90,00 pkt. 4 pkt 94,00 pkt
  1. INFORAMCJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostało unieważnione w części VII Kurs nagrywanie i obróbka filmów – kompetencja. Wartość wszystkich złożonych w tej części ofert była istotnie wyższa od środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w przedmiotowej części. Ponieważ zamówienie jest częścią projektu projektu nr RPMP.10.02.02-12-0044/19 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Zamawiający nie był w stanie zwiększyć budżetu przeznaczonego na przedmiotowe zamówienie, bowiem kierując się zasadą racjonalności wydatków uznał, iż wartość zamówienia wskazana we wniosku o dofinansowanie oraz wskazana jako suma środków przeznaczonych na realizację zamówienia jest adekwatna do zakresu zamówienia w części VII. Należy przypomnieć, iż zgodnie ze Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach (załącznik nr 1 do ogłoszenia) całkowity czas realizacji przedmiotowej usługi wynosi 40 godzin lekcyjnych, a Zamawiający ofertuje bezpłatnie wykonawcy zarówno salę wyposażoną w sprzęt komputerowy wraz z licencjami oprogramowania, jak i dodatkowe wyposażenie służące realizacji kursu opisane w przywołanym wyżej załączniku nr 1 do ogłoszenia.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content