Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZSG.CKZ.081/2/20                                                      Gdów, dnia 11 grudnia 2020 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”

Zamawiający – Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405  informuje, iż do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 4 grudnia 2020 roku do godz. 10:00 wypłynęło do Zamawiającego 9 ofert.

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

Część nr 1 Dostawa 21 zestawów komputerowych oraz 1 sztuki monitora dotykowego do pracowni informatycznej wraz z usługą montażu monitora

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 59 835,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom 70 901,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 64 580,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
6 Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 57 450,00zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
7 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice 57 550,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
8 FHU HORYZONT Krzysztof Lech 36-300 Gorlice ul 11 Listopada 21 59 920,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 59 920,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni

Część nr 2: Dostawa 10 zestawów części komputerowych

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1 Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław ul. Kraszewskiego 15A 19 680,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 22 767,30 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom 24 587,70 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 18 330,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
5 NKK SYSTEM Nowak, Kukuka, Kornijasz spółka jawna ul. Tatarska 5; 30-103 Kraków 27 060,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
6 Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 16 359,00 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
7 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice 19 397,10 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 18056,40 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni

 

Część nr 3: Dostawa 1 drona

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 4499,34 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 2724,45 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 3990,12 zł 36 miesięcy zgodnie z zapisami umowy tj. 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 14 dni

 

Część nr 4: Dostawa 2 stołów warsztatowych

Brak ofert w części 4 postępowania

Część nr 5: Dostawa 3 komputerów typu all-in-one z klawiaturami i myszkami bezprzewodowymi, drukarki 3D, monitora interaktywnego i drukarki atramentowej kolorowej

Brak ofert w części 5 postępowania

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

Część nr 1 Dostawa 21 zestawów komputerowych oraz 1 sztuki monitora dotykowego do pracowni informatycznej wraz z usługą montażu monitora

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Liczba pkt. w kryterium

Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

Łączna punktacja

2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18; 41-940 Piekary Śląskie 57,71 pkt 40,00 pkt 97,71 pkt
3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom 48,70 pkt 40,00 pkt 88,70 pkt
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 53,47 pkt 40,00 pkt 93,47 pkt
6 Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 59,08 pkt 40,00 pkt 99,08 pkt
7 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt
8 FHU HORYZONT Krzysztof Lech 36-300 Gorlice ul 11 Listopada 21 57,63 pkt 40,00 pkt 97,63 pkt
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 57,63 pkt 40,00 pkt 97,63 pkt

Część nr 2: Dostawa 10 zestawów części komputerowych

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Liczba pkt. w kryterium

Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

Łączna punktacja

1 Prime Computers Dariusz Leszczyński 50-229 Wrocław ul. Kraszewskiego 15A 49,88 pkt 40,00 pkt 89,88 pkt
2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 43,11 pkt 40,00 pkt 83,11 pkt
3 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4, 26-600 Radom 39,92 pkt 40,00 pkt 79,92 pkt
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 53,55 pkt 40,00 pkt 93,55 pkt
5 NKK SYSTEM Nowak, Kukuka, Kornijasz spółka jawna ul. Tatarska 5; 30-103 Kraków 36,27 pkt 40,00 pkt 76,27 pkt
6 Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt
7 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice 50,60 pkt 40,00 pkt 90,60 pkt
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 54,36 pkt 40,00 pkt 94,36 pkt

Część nr 3: Dostawa 1 drona

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Liczba pkt. w kryterium

Cena (60%)

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

Łączna punktacja

2 WEB-PROFIT Maciej Kuźlik ul. Spokojnaa 18; 41-940 Piekary Śląskie 36,33 pkt 40,00 pkt 76,33 pkt
4 ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt
9 SUNTAR sp. z o.o. Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5b; 33-100 Tarnów 40,97 pkt 40,00 pkt 80,97 pkt

 

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część 1

 BINO COMPUTERS S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrząsowice w cenie brutto: 57 550,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu z przedmiotowego postępowania w części 1. Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert poddanych ocenie i zaoferował korzystny okres gwarancji.

 

Część 2

Linkart Maciej Laskowicz 32-015 Stanisławice 254 w cenie brutto: 16 359,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu z przedmiotowego postępowania w części 2. Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert poddanych ocenie i zaoferował korzystny okres gwarancji.

Część 3

ALLTECH s.j. Z.Pająk, A.Pająk ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock w cenie brutto: 2724,45 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu z przedmiotowego postępowania w części 3. Wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert poddanych ocenie i zaoferował korzystny okres gwarancji.

  1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

  1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

nie dotyczy

  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część 4

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w brzmieniu „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do chwili upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Część 5

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w brzmieniu „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do chwili upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content