Wyniki zapytania ofertowego: 1/CKZ/2020 na zakup kas fiskalnych

Znak sprawy: 1/CKZ/2020                    Gdów, dnia 24 września 2020  roku.

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/CKZ/2020
na dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”
nr  RPMP.10.02.02-12-0044/19

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11 września 2020 roku – w terminie składania ofert (18 września 2020 roku) wpłynęło 7 ofert:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Uwagi
PHU „BMS” SP. J. Z. BIELECKI

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Oferta poprawna
Marcin Kowalski onlineserwis.pl

Lednica Górna 193, 32-020 Wieliczka

Oferta poprawna
FIS CASH Cepiak-Guzek sp.j

ul. Żeromskiego, 05-400 Otwock

Oferta poprawna
BAJT Stanisław Grzelak

ul. Wokulskiego 3/15, 08-300 Sokołów Podlaski

Brak nazwy modelu i producenta
Merido sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 64, 35-113 Rzeszów

Oferta poprawna
Techkas sp. z o.o. sp. k.

ul. Józefa Bema 83/57, 01-233 Warszawa

Oferta poprawna.
Firma Handlowa ER-TEL s.c. Ewelina i Ireneusz Drostek

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

Oferta poprawna

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto: Ocena
1. PHU „BMS” SP. J. Z. BIELECKI

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

3591,60 zł 46,72 pkt
2. Marcin Kowalski onlineserwis.pl

Lednica Górna 193, 32-020 Wieliczka

1709,70 zł 96,39 pkt
3. FIS CASH Cepiak-Guzek sp.j

ul. Żeromskiego, 05-400 Otwock

2563,32 zł 65,46 pkt
5. Merido sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 64, 35-113 Rzeszów

2540,00 zł 66,06 pkt
6. Techkas sp. z o.o. sp. k.

ul. Józefa Bema 83/57, 01-233 Warszawa

2780,00 zł 60,35 pkt
7. Firma Handlowa ER-TEL s.c. Ewelina i Ireneusz Drostek

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław

1678,00 zł 100,00 pkt

 

Zespół Szkół w Gdowie informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/CKZ/2020, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Firma Handlowa ER-TEL s.c. Ewelina i Ireneusz Drostek

  1. Grucy 4, 37-500 Jarosław

w cenie brutto: 1678,00 zł

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

 


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content