Ogłoszenie Dyrektora

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą trudną sytuacją ustalamy, że podstawowym sposobem komunikacji jest dziennik elektroniczny „Librus”. Do kontaktów dostępny jest również adres e-mail sekretariat@zsgdow.edu.pl. W przypadku problemów z dostępem do dziennika (brak loginu, zagubione hasło) prosimy o kontakt na podany adres poczty elektronicznej. Tą samą drogą przekażemy nowy kod dostępu. Sekretariat jest czynny dla stron codziennie w godzinach 8.00-13.00. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników prosimy o kontakt osobisty w wyjątkowych sytuacjach. Szczegółowa organizacja kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć (od 25 marca do 10 kwietnia br.) została wysłana do wszystkich rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny.

Mamy nadzieję na szybkie spotkanie w normalnej rzeczywistości.

Aneta Stanisz

 

 

 

 


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content