Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 4. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu oraz na zewnątrz ( do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9.  Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień  przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu.
 10.  Użytkownicy biblioteki maja prawo do wypożyczenia książek na okres wakacji i ferii szkolnych.
 11.  Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek  na okres ferii zimowych i letnich.
 12.  Wypożyczenie książek na okres ferii odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami.
 13.  Wypożyczenie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków:
 14. Zwrócenie w terminie wszystkich wypożyczonych materiałów  do biblioteki szkolnej (chyba, że nauczyciel bibliotekarz wyrazi zgodę na prolongatę),
 15. Kontynuacja nauki w Zespole Szkół w Gdowie.
 16.  Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content