Dzień z Pracodawcą w Zespole Szkół w Gdowie

Zespół Szkół w Gdowie dnia 25 kwietnia 2019 r. w ramach inicjatywy „Spotkaj się z Pracodawcą” powstałej dzięki Radzie Programowej powołanej w projekcie „Centrum Kompetencji zawodowych w Gdowie” RPMP.10.02.02-12-0260/16, gościł w swoich progach 20 pracodawców. Byli wśród nich zarówno pracodawcy lokalnego rynku pracy, z terenów ościennych oraz z Krakowa. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej oraz młodzieży szkół średnich i osób dorosłych. Każdy miał okazję porozmawiać z pracodawcą z różnych branż – motoryzacyjna, spożywcza, stolarska, handlowa, komunikacyjna, fryzjerska, mechaniczna, hotelarska oraz z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce i Cechu Rzemiosł z Wieliczki. Pracodawcy prezentowali specyfikę swoich firm, stanowiska pracy, formy zatrudnienia. Był też czas na spróbowanie słodkich wyrobów, skręcenie mebli, zajęcie miejsca w super wygodnym samochodzie, czy złożenie makiety tramwaju. W ramach Spotkania odbyły się również dwa panele. Jeden adresowany był dla pracodawców. Podczas tego panelu, moderowanego przez Marcina Ujejskiego i Mateusza Mrozowskiego, pracodawcy mieli okazję poznać się wzajemnie, porozmawiać i wymienić doświadczeniami. W drugim panelu, prowadzonym również przez Marcina Ujejskiego i Mateusza Mrozowskiego, uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół. Była to chwila na podniesienie własnej motywacji, aspiracji i próby poszukiwania sposobu na własny sukces zawodowy i życiowy. Organizatorzy dzisiejszego Spotkania serdecznie dziękują wszystkim Uczestnikom za udział, a Pracodawcom za możliwość nawiązania współpracy, która w niedalekiej już przyszłości na pewno przełoży się na konkretne projekty, wspólnie podejmowane inicjatywy.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content