Wybór szkoły – wybór zawodu

Dnia 31.10.2018 r. ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Gdowie odwiedzili Zespół Szkół w Gdowie. Uczniowie wraz z naszą młodzieżą uczestniczyli w lekcjach w trzech typach szkół: liceum ogólnokształcące (geografia – pani Małgorzata Mikołajek), technikum (zajęcia zawodowe i informatyczne – pani Joanna Świątkiewicz), szkoła branżowa (pracownia zajęć fryzjerskich – pani Jadwiga Miłek). Młodzieży towarzyszył i wspierał ich w wędrówce po szkole pedagog pan Karol Łojek.

Znalazł się również czas na małe zajęcia z wychowania fizycznego pod opieką pani Wioletty Bazeli i pana Piotra Fili.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content