Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie

Powiat Wielicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie”. Celem projektu jest poprawa sytuacji uczniów i uczennic szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży i dostosowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Gdowie do standardów rynkowych do końca 2019 roku.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58

Skip to content