Rekrutacja 2020/2021

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@zsgdow.edu.pl lub za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły.


Gdów 405
32-420 Gdów

sekretariat@zsgdow.edu.pl


12 451 44 58